หม้อแปลงไฟฟ้า (Voltage Transformer)

จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า (Voltage Transformer)

ค้นหาหม้อแปลงไฟฟ้า Voltage Transformer หม้อแปลงไฟฟ้า stabilizer เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า AVR / AVS หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 3 เฟส
เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า เครื่องปรับไฟ แก้ไขปัญหาไฟตก ไฟอ่อน ไฟเกิน หม้อแปลงไฟฟ้า แปลงไฟ 220v ราคาถูก

 • Model : SD-500 (O/P100,110vac) Power : 100-500VA
  1,465.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Model : SD-1250 (O/P100,110vac) Power : 600-1250VA
  2,465.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Model : SD-3000 (O/P100,110vac) Power : 1500-3000VA
  4,865.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Model : SD-500 (O/P110,120vac) Power : 100-400VA
  1,465.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Model : SD-1250 (O/P110,120vac) Power : 600-1000VA
  2,465.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Model : SD-3000 (O/P110,120Vac) Power : 1500-3000VA
  4,865.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Model : SD-1250(O/P120Vac) Power : 1000VA
  3,265.00 ฿

   

 • Model : SD-3000(O/P120vac) Power : 1500-3000VA
  4,865.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Model : SD-1250(O/P100vac) Power : 1000VA
  3,265.00 ฿

   

 • Model : SD-3000(O/P100vac) Power : 2500VA
  6,315.00 ฿

   

 • Model : SD-1250(I/P110Vac O/P220Vac) Power : 1000VA
  3,265.00 ฿

   

 • Model : TA1-003(O/P200,220vac) Power : 1-3KVA
  3,600.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Model : TA1-010(O/P200,220vac) Power : 4-10KVA
  8,400.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Model : TA1-030(O/P200,220vac) Power : 11-30KVA
  15,700.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Model : TA1-060(O/P200,220vac) Power : 35-60KVA
  40,000.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Model : TA1-100(O/P200,220vac) Power : 65-100KVA
  70,000.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 26,889